Umowa

"RENT A CAR ENIGMA"

25-004 Kielce, ul Paderewskiego 14 tel. 0-602309181, lub (41) 3431180 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UMOWA nr. .................... wynajmu – wypożyczenia samochodu zawarta dnia .................... w Kielcach

pomiędzy

  • „Rent a Car Enigma” reprezentowaną przez Artura Plutę zwanym wynajmującym ( właścicielem ) samochodu

a

  • Firmą / osobą ........................................... nr telefonu ......................................zwanym najemcą samochodu.

& 1

Przedmiotem najmu jest samochód osobowy: ........... o numerze rejestracyjnym ............. o przebiegu ......... km

& 2

Właściciel zobowiązuje się do odpłatnego udostępnienia ( wynajęcia ) w /w pojazdu w okresie:

 od ....................godz. .....................         do ...................... godz. .........................     w /w firmie / osobie

 

miejsce podstawienia pojazdu ................................       miejsce zwrotu pojazdu .......................................

& 3

Kwotę należną podstawową za wynajem ustala się na ........(netto) słownie: .......................... za dobę ( 24 godz. )

¨  wypożyczenia na koszt assistance .................................................................................................

Godzina wynajęcia jest godziną rozpoczynającą dobę.

(opóźnienie powyżej 1 godz. w oddaniu samochodu powoduje konieczność opłacenia następnej doby)

¨  z pakietem ubezpieczeniowym        

¨  bez pakietu ubezpieczeniowego        

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

& 4

Zmiana w &2 i &3 umowy może nastąpić po uzyskaniu zgody na piśmie (aneksu) od właściciela pojazdu przed datą wygaśnięcia umowy za porozumieniem stron, jeżeli wypożyczenie jest realizowane na koszt assistance, klient ma obowiązek poinformowania assistance o konieczności przedłużenia wypożyczenia i uzyskania pisemnej zgody.

& 5

Najemca - wypożyczający pojazd zobowiązany jest przestrzegać drugostronnie zamieszczonego regulaminu wypożyczalni.

& 6

Użyczenie – przekazanie samochodu:  

Niżej podpisany /a Pan / i ................................................................................................................................

Zamieszkały / a ...............................................................................................................................................

Dowód osobisty serii..................... nr ............................................. pesel ........................................................

Paszport serii ............ nr ............................... wydany przez .................................. ważnym do ........................

Prawem jazdy kat. .................... numer ................................................ ważne do ...........................................

 

otrzymuje w dniu dzisiejszym w formie użyczenia – wynajęcia w/w samochód; mechanicznie sprawny, w dobrym stanie technicznym, czysty, zatankowany do pełna, do użytku tylko i wyłącznie osobistego ( bez prawa do powierzania go osobom trzecim), służący do normalnej eksploatacji, będący własnością ARTURA PLUTY reprezentującego wypożyczalnię samochodów ,,RENT A CAR ENIGMA” .

Samochód jest oznakowany i wyposażony w:

¨        5 opon na standardowych felgach ( o zapisanych w książeczce gwarancyjnej numerach )

¨        fabrycznie przysługujące narzędzia i wyposażenie ( klucze, trójkąt, gaśnicę, apteczkę )

¨        instrukcję obsługi, wykaz stacji serwisowych, mapę regionu

¨        dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową O.C. ( polisa AC, KR znajduje się w siedzibie wypożyczalni )

¨        immobiliser, auto-alarm ( należy załączać go po każdorazowym opuszczeniu pojazdu )

¨        radio-odtwarzacz samochodowy – (panel radia, należy koniecznie zabierać ze sobą opuszczając pojazd)

Klient wypożyczający pojazd wyposażony w radio, które np. ulega kradzieży, lub zniszczeniu zobowiązany jest przy oddaniu samochodu - zwrócić właścicielowi pojazdu równowartość ceny rynkowej w / w sprzętu. Aby tego uniknąć zalecamy pozostawianie pojazdu na strzeżonym parkingu.

ZABRANIA SIĘ POZOSTAWIAĆ DOWODU REJESTRACYJNEGO I KLUCZYKÓW W SAMOCHODZIE BEZ DOZORU - JEŻELI POJAZD ZOSTANIE SKRADZIONY Z DOWODEM REJESTRACYJNYM, LUB KLUCZYKAMI KLIENT PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWĄ ZA UTRACONY POJAZD.

Klient wypożyczający pojazd jest zobowiązany parkować go w godzinach nocnych (w szczególności jeżeli nie jest użytkowany) na parkingu strzeżonym.

Potwierdzam przyjęcie samochodu w dniu dzisiejszym do eksploatacji - zobowiązując się przestrzegać wszystkich postanowień umowy i drugostronnie zamieszczonego regulaminu co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

¨   bez uwag

¨   uwagi – spostrzeżenia ..............................................................................................

 

 

......................................................................                                 .............................................................................

         Pieczątka i podpis właściciela                                               Czytelny podpis Klienta wypożyczającego pojazd

                

 

 

Potwierdzam zwrot samochodu w dniu .................................. godz. .......................

¨   zatankowany / nie zatankowany (ilość litrów brakującego paliwa ...............)

¨   umyty / nie umyty (jeżeli nie umyty dopłata 30 zł. przy zwrocie pojazdu)

¨   przebieg ..........................km

¨   uwagi – spostrzeżenia ...................................................................................................................................

¨   bez uwag

 

 

..........................................................................                             .............................................................................

                   Podpis właściciela                                                         Czytelny podpis Klienta oddającego pojazd