Aktalne zaświadczenie o możliwości prowadzenia szkoleń w zakresie kategorii A,A1,A2,AM,B,B1,B+E,C,C+E

Zaświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego OSK wykonujący przewóz drogowy

Zaświadczenie o możliwości prowadzenia kursów instruktorskich

Zaświadczenie o ukończnym szkoleniu "Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców"

Zaświadczenie o kursach na przewozy drogowe.

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Zaświadczenie potwierdzający wpis przedsiębiorcy do rejestru instytucji prowadzących Pracownię Psychologiczną.

Zaświadczenie ADR

Certyfikat trenera - wykładowcy

Certyfikat Firmy Przyjaznej Internautom

Certyfikat autentyczności wykorzystywanego w szkoleniu oprogramowania

Dyplom akademii SPS "Efektywne wykorzystanie nowoczesnych metod kształcenia"

Certyfkat firmowy "Zarekomendowane firmy"

Certyfikat trenera wykładowcy

Certyfikat jakościkształcenia