fbpx
Przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich uprawnień, zgodnych z międzynarodową konwencją ADR. By móc uzyskać stosowne pozwolenia, koniecznością jest zdanie egzaminu poprzedzonego stosownym szkoleniem.

Jeżeli chcesz mieć pewność rzetelnego przygotowania do egzaminu i późniejszej pracy na stanowisku kierowcy ADR, oferta Ośrodka Szkoleń ENIGMA powstała z myślą o Tobie. Przyjdź i skorzystaj a nie będziesz żałował.

Organizujemy kurs ADR podstawowy, który jest wymaganym niezbędnym minimum w przypadku przewozów materiałów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie kierowców do bezpiecznej pracy z towarami stanowiącymi poważne zagrożenie zdrowia i życia – samych kierowców, jak również innych uczestników ruchu.

Szkolenie podstawowe ADR przeznaczone jest dla osób, które:
  • ukończyły 21. rok życia,
  • spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym.
Zakres tematyczny szkolenia podstawowego ADR obejmuje m.in.:
  • ogólne wymagania związane z przewozem materiałów niebezpiecznych,
  • najważniejsze typy zagrożeń,
  • obowiązki kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne,
  • zapobieganie oraz stosowanie środków bezpieczeństwa w razie występowania określonych zagrożeń,
  • postępowanie w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy,
  • zakazy ładowania razem określonych grup towarów niebezpiecznych,
  • zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, karną i administracyjną.

Szkolenie podstawowe ADR dla kierowców trwa co najmniej 24 godziny lekcyjne. Ukończenie kursu pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego.

Egzamin po kursie podstawowym ADR

Egzamin przyjmuje formę testu pisemnego. Składa się z 30 pytań – każdy z kursantów ma 60 minut na udzielenie odpowiedzi. Egzamin uznaje się za pozytywny, jeśli udzielono prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 20 pytań.

Kurs początkowy ADR może być Twoją szansą na znalezienie dobrze płatnego zatrudnienia – w kraju lub za granicą. Dlatego już teraz ZADZWOŃ do nas i zapytaj o szczegóły szkolenia.


Chciałbyś zapłacić za kurs ADR jedynie 20% ceny?    Jeżeli tak to skorzystaj z dofinansowania kursu w BUR.

80% ceny kursu zostanie Ci zrefundowane!

Podajemy 3 proste kroki do uzyskania dofinansowania:
1. Wejdź na stronę: http://www.it.kielce.pl/dla-firm/kadry-dla-biznesu.html – pobierz, wydrukuj i wypełnij wymagane dokumenty,
2. Udaj się z nimi do Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii mieszczącego się w Kielcach przy ul.Studenckiej 1 i podpisz umowę,
3. Od teraz możesz zapisać się na wybraną usługę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=12373

Jeżeli masz jakieś pytania dzwoń: 602309181 lub pisz do nas: enigma@home.pl

NIE ZWLEKAJ BO PIENIĄDZE PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE NIEDŁUGO SIĘ SKOŃCZĄ!