fbpx

Szkolenie Okresowe (SO):

cena kursu: 500 zł

Szkolenie okresowe dotyczy wszystkich kierowców zawodowych czynnie wykonujących zawód kierowcy. Celem tego szkolenia, wraz z jednocześnie odbytym badaniem lekarskim i psychologicznym jest uzyskanie wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy kierowcy. Każdy kierowca zobowiązany jest odbyć takie szkolenie nie później niż w terminie wskazanym w tabeli, a następnie cyklicznie co 5 lat. Termin odbycia pierwszego szkolenia uzależniony jest od daty uzyskania uprawnienia do prowadzenia danej kategorii pojazdu (kat C,C1 lub D,D1 prawa jazdy) i musi odbyć się nie później niż do dnia podanego w poniższej tabeli.

Szkolenie okresowe prowadzone są w formie kursu 5 dniowego, obejmującego:

35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w modułach: (5 modułów po 7 godzin)

Do dnia

Data uzyskania uprawnienia
kategoria D; D1

Data uzyskania uprawnienia
kategoria C; C1

10 września 2009

do 31.12.1980 r.

10 września 2010

01.01.1981 r. – 31.12.1990 r.

do 31.12.1980 r.

10 września 2011

01.01.1991 r. – 31.12.2000 r.

01.01.1981 r. – 31.12.1995 r.

10 września 2012

01.01.2001 r. – 31.12.2005 r.

01.01.1996 r. – 31.12.2000 r.

10 września 2013

01.01.2006 r. – 10.09.2008 r.

01.01.2001 r. – 31.12.2005 r.

10 września 2014

01.01.2006 r. – 10.09.2009 r.


UWAGA: Brak wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy, uzyskanego w odpowiednim czasie, nie pozwala na kontynuowanie pracy w zawodzie kierowcy do momentu odbycia szkolenia okresowego, badań lekarskich i psychologicznych oraz uzyskania tego wpisu do prawa jazdy.

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedstawienie:

– Ważnego prawa jazdy kategorii C1, C lub D1, D
– Dowodu osobistego
– Dokonanie opłaty za kurs

­

Kurs kończy się zaliczeniem 5 modułów bez egzaminu państwowego

Aby zapisać się na kurs prosimy skorzystać z formularza zapisu, lub zapraszamy do naszego biura w Kielcach przy ul. Paderewskiego 14. Kursancie jeżeli masz dodatkowe pytania dzwoń 0-602309181.