fbpx

Egzamin Państwowy:

Kursy Kwalifikacji Wstępnej (KW), oraz Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (KWP) kończą się obowiązkowym egzaminem testowym. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Test dotyczący Kwalifikacji Wstępnej (KW) oraz Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (KWP) składa się łącznie z 30 pytań w tym: 20 pytań (część podstawowa), oraz 10 pytań (część specjalistyczna), danej kategorii prawa jazdy. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.
Test dotyczący Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej (KWU) składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut.

REGULACJE PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o Kierujących Pojazdami (Dz.U. z 2011 r. poz. 151 z późniejszymi zmianami)