fbpx

Cennik kursów:

Skrócony cennik kursów na kwalifikacje:

Szczegółowy cennik kursów na kwalifikacje wraz z godzinami:

KWALIFIKACJA WSTĘPNA – (KW) – cena 3800 zł

Dotyczy tych kierowców którzy nie ukończyli:
– 21 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”
– 23 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”
Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości godzin:
TEORIA: 260 godzin zajęć teoretycznych
PRAKTYKA: 20 godzin zajęć praktycznych, w tym:
– 16 godzin w Ruchu Drogowym (RD), oraz
– 4 godziny w Warunkach Specjalnych (WS) na płycie poślizgowej,lub
– 2 godziny na Symulatorze Pojazdu (SYM)

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA – (KWP) – cena 2400 zł

Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli:
– 21 rok życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”
– 23 rok życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”
Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości godzin:
TEORIA: 130 godzin zajęć teoretycznych
PRAKTYKA: 10 godzin zajęć praktycznych, w tym:
– 8 godzin w Ruchu Drogowym (RD), oraz
– 2 godziny w Warunkach Specjalnych (WS) na płycie poślizgowej,lub
– 1 godzina na Symulatorze Pojazdu (SYM)

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA – (KWU) – cena 1400 zł

Dotyczy tych kierowców którzy nie ukończyli:
– 21 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”
– 23 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”
Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli wcześniej szkolenie kwalifikacji wstępnej w zakresie jednej z kategorii zawodowych prawa jazdy a obecnie „uzupełniają” swoje prawo jazdy o drugą kategorię.
Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości godzin:
TEORIA: 70 godzin zajęć teoretycznych
PRAKTYKA: 5 godzin zajęć praktycznych w Ruchu Drogowym

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA – (KWPU) – cena 1000 zł

Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli:
– 21 rok życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”
– 23 rok życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”
Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli wcześniej szkolenie kwalifikacji wstępnej w zakresie jednej z kategorii zawodowych prawa jazdy a obecnie „uzupełniają” swoje prawo jazdy o drugą kategorię.
Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości godzin:
TEORIA: 32,5 godzin zajęć teoretycznych
PRAKTYKA: 2,5 godzin zajęć praktycznych w Ruchu Drogowym

Wszystkie kursy kończą się obowiązkowym egzaminem państwowym.

SZKOLENIA OKRESOWE – (SO) – cena 600 zł

Szkolenie okresowe dotyczy wszystkich kierowców zawodowych czynnie wykonujących zawód kierowcy. Celem tego szkolenia, wraz z jednocześnie odbytym badaniem lekarskim i psychologicznym jest uzyskanie wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy kierowcy. Każdy kierowca zobowiązany jest odbyć takie szkolenie nie później niż w terminie wskazanym w tabeli, a następnie cyklicznie co 5 lat. Termin odbycia pierwszego szkolenia uzależniony jest od daty uzyskania uprawnienia do prowadzenia danej kategorii pojazdu (kat C,C1 lub D,D1 prawa jazdy) i musi odbyć się nie później niż do dnia podanego w poniższej tabeli. Szkolenie okresowe prowadzone są w formie kursu 5 dniowego, obejmującego 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w modułach: (5 modułów po 7 godzin)