fbpx

KURSY NA KWALIFIKACJĘ: WSTĘPNA, PRZYSPIESZONĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ

oraz SZKOLENIA OKRESOWE

 

Każdy kierowca mający zamiar podjąć pracę w charakterze kierowcy zawodowego musi ukończyć szkolenie w zakresie:

-Kwalifikacji Wstępnej (KW), lub

-Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (KWP), lub

-Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej (KWU), lub

-Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej Uzupełniającej (KWPU), lub

-Szkolenie Okresowe (SO).

SKRÓCONY CENNIK

 

Szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej Kierowcy dotyczy:

– Kierowcy który ukończył kurs prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1” po dniu 10.09.2009 r., lub

– Kierowcy który ukończył kurs prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1” po dniu 10.09.2008 r.

 

Przed rozpoczęciem szkolenia kierowca musi wykonać badanie lekarskie przez uprawnionego lekarza medycyny pracy, oraz badanie psychotechniczne. Posiadamy w swojej ofercie następujące rodzaje szkoleń: Kwalifikacja Wstępna (KW), Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona (KWP), Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca (KWU), oraz Szkolenia Okresowe (SO)

Szkolenia prowadzimy metodą e-learningu

 która to metoda charakteryzuje się:

  • wysoką skutecznością w przyswajaniu wiedzy
  • urozmaiceniem nauki dzięki wykorzystaniu multimediów
  • maksymalną wygodą – kursant uczy się wtedy kiedy ma wolny czas (jest nie zależny od grupy)
  • prostotą obsługi – kursnt naciska tylko lewy przycis myszki komputerowej
  • kontrolą efektów szkolenia

 

 

Szczegółowy cennik kurów wraz z godzinami szkolenia obowiązujący od 1-01-2019 r

RODZAJ KWALIFIKACJI DOTYCZY ILOŚĆ GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH ILOŚĆ GODZIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH CENA KURSU
KWALIFIKACJA WSTĘPNA – (KW) kierowców którzy nie ukończyli:
– 21 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”
– 23 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”
260 godzin 20 godzin, w tym:
– 16 godzin w Ruchu Drogowym (RD), oraz
– 4 godziny w Warunkach Specjalnych (WS) na płycie poślizgowej,lub
– 2 godziny na Symulatorze Pojazdu (SYM)
3800zł.
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA – (KWP) kierowców którzy ukończyli:
– 21 rok życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”
– 23 rok życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”
130 godzin 10 godzin, w tym:
– 8 godzin w Ruchu Drogowym (RD), oraz
– 2 godziny w Warunkach Specjalnych (WS) na płycie poślizgowej,lub
– 1 godzina na Symulatorze Pojazdu (SYM)
2400zł.
KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA – (KWU) tych kierowców którzy nie ukończyli:
– 21 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”
– 23 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”
70 godzin 5 godzin 1400zł.
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA – (KWPU) kierowców którzy ukończyli:
– 21 rok życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”
– 23 rok życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”
Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli wcześniej szkolenie kwalifikacji wstępnej w zakresie jednej z kategorii zawodowych prawa jazdy a obecnie „uzupełniają” swoje prawo jazdy o drugą kategorię.
32,5 godzin 2,5 godzin 1000zł.

Wszystkie kursy kończą się obowiązkowym egzaminem państwowym.

 

INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Kursy Kwalifikacji Wstępnej (KW), oraz Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (KWP) kończą się obowiązkowym egzaminem testowym. Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte, jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Test dotyczący Kwalifikacji Wstępnej (KW) oraz Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (KWP) składa się łącznie z 30 pytań w tym: 20 pytań (część podstawowa), oraz 10 pytań (część specjalistyczna), danej kategorii prawa jazdy. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Test dotyczący Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej (KWU) składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 15 minut.

 

REGULACJE PRAWNE:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2012 r. poz. 1265 z późniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o Kierujących Pojazdami (Dz.U. z 2011 r. poz. 151 z późniejszymi zmianami)

RODZAJ SZKOLENIA DOTYCZY DŁUGOŚĆ KURSU ILOŚĆ GODZIN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH CENA
SZKOLENIE OKRESOWE – (SO) wszystkich kierowców zawodowych czynnie wykonujących zawód kierowcy. Celem tego szkolenia, wraz z jednocześnie odbytym badaniem lekarskim i psychologicznym jest uzyskanie wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy kierowcy. Każdy kierowca zobowiązany jest odbyć takie szkolenie nie później niż w terminie wskazanym w tabeli, a następnie cyklicznie co 5 lat. 5 dni 35 godzin (5 modułów po 7 godzin) 600zł.

UWAGA: Brak wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy, uzyskanego w odpowiednim czasie, nie pozwala na kontynuowanie pracy w zawodzie kierowcy do momentu odbycia szkolenia okresowego, badań lekarskich i psychologicznych oraz uzyskania tego wpisu do prawa jazdy.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedstawienie:

– Ważnego prawa jazdy kategorii C1, C lub D1, D
– Dowodu osobistego
– Dokonanie opłaty za kurs


Każdy Kurs zakupisz w naszym biurze

i sklepie internetowym

(kliknij w poniższy obrazek)