fbpx

Bezpieczny egzamin w WORD Kielce (poradnik)

Nadal trwamy w okresie pandemicznym, w związku z tym musimy przestrzegać odpowiednich procedur, aby kursant i egzaminator mogli bezpiecznie brać udział w egzaminie państwowym w WORD. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was, krótki poradnik „co i jak”.

 1. Wstęp na teren WORD mają jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu (kursu, szkolenia) oraz osoby zapisujące się na egzamin (po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie). Osoby zdające proszone są o zgłaszanie się na egzaminy, kursy lub szkolenia nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu, kursu lub szkolenia.
 2. Osoby zgłaszające się na egzamin muszą przygotować przed wejściem do WORD:
 3. Osoba zgłaszając się do Ośrodka na egzamin:
  • teoretyczny musi posiadać maseczkę ochroną zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne,
  • praktyczny kategorii B, B+E, T, C, D, C+E musi posiadać maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne,
  • praktyczny kategorii AM, A1, A2, A musi posiadać maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos, rękawiczki ochronne, a ponadto własny kask, rękawice, telefon komórkowy i słuchawki douszne współpracujące z tym telefonem oraz – w miarę możliwości – ochraniacze na kolana i łokcie
 4. Osoba zgłaszając się do Ośrodka w celu umówienia terminu egzaminu musi posiadać maseczkę ochroną zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki ochronne oraz poddać się kontrolnemu pomiarowi temperatury.
 5. Przed przystąpieniem do egzaminu, kursu, szkolenia lub wejściem na teren ośrodka w celu umówienia terminu egzaminu, każda osoba zostanie poddana kontrolnemu sprawdzeniu wysokości temperatury.
 6. W przypadku stwierdzenia podwyższenia temperatury (tj. temperatury wysokości równej lub przekraczającej 37,5°C), kaszlu lub kataru Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach może odmówić przyjęcia na egzamin, kurs/szkolenie lub ustalenia terminu egzaminu. Zmiana terminu egzaminu, kursu lub szkolenia następuje bez konsekwencji utraty opłaty.
 7. W przypadku stwierdzenia podwyższenia temperatury pomiar zostanie jednokrotnie powtórzony po upływie min. 5 minut od pierwszego pomiaru.
 8. Do egzaminu (udziału w kursie, szkoleniu) zostaną dopuszczone osoby:
  • które nie mają żadnych przeciwwskazań do udziału w egzaminie (kursie, szkoleniu)
  • które w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobą, która wróciła z kraju lub rejonu transmisji koronawirusa, oraz sama nie wróciła do Polski z rejonu transmisji koronawirusa Sars CoV-2 (list krajów publikowana na stronie www.gis.gov.pl),
  • które w ostatnich 14 dniach nie miały kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV – 2,
  • które w okresie ostatnich 14 dni nie podlegały obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w związku z kontaktem z osobami zarażonymi koronawirusem Sars CoV-2 lub chorymi na COVID-19.

Treść za: WORD Kielce