fbpx

Wykonywane badania:

CZĘŚĆ I – BADANIE TESTOWE:
* badania osobowości i temperamentu – służą one do określenia predyspozycji osobowościowych,
* testy sprawności umysłowej – służą do określenia sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi,
* test uwagi – celem badania jest ocena podzielności uwagi oraz koncentracji w warunkach presji czasowej.

CZĘŚĆ II – BADANIE APARATUROWE:
Sprawdza funkcjonowanie wielu procesów myślowych oraz sprawność psychomotoryczną.
1. Miernik Czasu Reakcji:
Badanie reakcji prostej – ocena szybkości i równomierności psychofizycznej na bodźce.
Badanie reakcji złożonej – ocena szybkości reagowania na bodźce dźwiękowe i świetlne w sytuacji złożonej.
2. Wirometr:
Badanie umiejętności spostrzegania ruchu, oceny prędkości obiektów, prawidłowego przebiegu procesu decyzyjnego.
3. Stereometr
Badanie to polega na sprawdzeniu umiejętności widzenia przestrzennego niezbędnego do oceny wzajemnych odległości.
4. Ciemnia kabinowa:
Bada możliwości percepcyjne niezbędne do prowadzenia pojazdów w warunkach zapadającego zmroku, nocnych (pierścień Landolta) oraz badanie adaptacji wzroku po olśnieniach występujących na drodze (Noktometr)
5. Aparat Krzyżowy:
Badanie dla operatorów maszyn, osób pracujących na wysokościach. Służy do oceny badanego pod kątem szybkości reakcji psychomotorycznej w tempie narzuconym bądź swobodnym; koordynacji wzrokowo-ruchowej; szybkości i dokładności spostrzegania; podejmowania decyzji pod presji czasu oraz odporności na zmęczenie.
Korzystamy z licencjonowanych testów psychologicznych rekomendowanych przez
Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Podstawy prawne:

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.03.58.515 tekst jednolity z późn. zm.).
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.04.204.2088 tekst jednolity z późn. zm.).
Poniżej krótki filmik z badania psychologicznego: