fbpx

Badania psychologiczne:

badanie_psychologiczne Pracownia Badań Psychologicznych ENIGMA jest prywatną placówką, która świadczy usługi w zakresie badań psychologicznych. Pracownia zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym, oraz posiada wszelkie wymagane zezwolenia, które są niezbędne do prowadzenia badań psychologicznych oraz wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii. Pracownia Badań Psychologicznych ENIGMA jest wpisana do Rejestru Pracowni Psychologicznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod numerem 53/14. Pracownia Badań Psychologicznych ENIGMA dzięki nowoczesnej aparaturze oraz testom rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, umożliwia rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych pracowników.

W pracowni badań psychologicznych znajduje się:

  • sala do badań zbiorowych, w której przeprowadzane są testy psychologiczne (testy osobowości, temperamentu oraz sprawności umysłowej)
  • sala do badań aparaturowych zaopatrzona w ciemnię kabinową, aparat krzyżowy, stereometr, wirometr, miernik czasu reakcji; które sprawdzają funkcjonowanie procesów myślowych oraz sprawność psychomotoryczną
  • pokój psychologa, w którym przeprowadzane są wywiady psychologiczne
  • w pracowni znajduje się również poczekalnia oraz toaleta

Pracownia jest wyposażona w sprzęt elektroniczny umożliwiający archiwizację danych osobowych, oraz nowoczesny sprzęt komputerowy, który umożliwia szybkie przetwarzanie wyników badań, wystawianie odpowiednich orzeczeń i rachunków.

Wykonujemy następujące badania psychologiczne: 1. Kierowców oraz kandydatów na kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy, 2. Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy, 3. Kontrolne badania instruktorów i egzaminatorów, 4. Kierowców pojazdów uprzywilejowanych, 5. Kierowców pojazdów służbowych, 6. Kierowców skierowanych przez policję lub lekarza w związku z: - przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych, - spowodowaniem wypadku drogowego, - prowadzeniem pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu bądź środka psychoaktywnego, 7. Motorniczych oraz kandydatów na kierujących tramwajem, 8. Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami, 9. Operatorów maszyn budowlanych, 10. Operatorów wózków widłowych i innych, 11. Osób wykonujących prace na wysokościach. Wszystkie badania są wykonywane w miłej oraz przyjaznej atmosferze na nowym specjalistycznym sprzęcie.